Cursuri de tarot profesionale! Servicii astrologice prin email si SMS! Studii de tarot prin email!

HĂRŢILE ASTROLOGICE ALE ROMÂNIEI


09.06.2015


Astrologia mundană se consideră a fi cea mai veche ramură a astrologiei şi numele ei provine de la cuvântul latin „mundus” care înseamnă „lume”. Ea se ocupă de studierea evenimentelor care au impact asupra unei ţări, a unei zone geografice sau chiar asupra întregii lumi, având reguli precise stabilite de multă vreme.


Aud frecvent tot felul de date istorice care sunt luate în considerare pentru realizarea de hărţi astrologice ale României, care însă nu corespund acestui scop. În primul rând, este necesar să facem o diferenţiere clară între temele mundane naţionale şi temele mundane pentru evenimentele importante din existenţa unui stat. Temele mundane naţionale se stabilesc pentru data, ora şi locul evenimentului naţional care a dus la crearea statului respectiv ca unitate de sine stătătoare.


Tema astrologică de bază a României, cea care va fi valabilă şi peste 1000 de ani dacă România va mai exista atunci ca stat, se întocmeşte pentru data de 24 ianuarie 1859, ora 14:40(sau 14:42, după unii astrologi). Până la acea dată, nu exista România: exista Moldova, Ţara Românească, dar nu România. Aici intervine alt aspect care poate bulversa: deşi în documentele istorice se specifică data de 24 ianuarie, harta se realizează, cu orice program astrologic, pentru data de 5 februarie 1859, deoarece la toate datele din secolul XIX(anii 1800-1900) se adaugă 12 zile pentru a face conversia de la calendarul iulian la cel gregorian. Temele sau hărţile naţionale descriu „caracterul” poporului respectiv şi pot folosi la prezicerea evenimentelor cele mai importante din viaţa lui, cu o exactitate deosebită. În această hartă setată pentru 5.02.1859, ora 14:40, Ascendentul este la 17grd.Rac, Mijlocul Cerului la 24Rac, Soarele la 16Vărsător şi Luna la 13Peşti. Aceste poziţii explică foarte bine natura imprevizibilă şi instabilă emoţional a poporului nostru.


imagine
Romania1 decembrie 1918 nu poate fi luată drept hartă naţională mundană, căci atunci nu s-a creat România, ci şi-a extins teritoriul, aşa cum câteva decenii mai târziu a pierdut alte teritorii. Această dată poate fi încadrată doar la hărţi mundane evenimenţiale. Ele se stabilesc pentru evenimente de genul bătăliilor, alegerilor, încoronărilor, formării unui partid politic, eclipselor, cutremurelor sau inundaţiilor, atentatelor, revoltelor populare, loviturilor de stat, extinderilor teritoriale, etc.


La această temă astrologică de bază a României – cea din 5.02.1859 - mai putem adăuga hărţi mundane naţionale ale formei de guvernământ care pot da detalii despre cum va evolua organizarea administrativă şi politică a statului respectiv. Astfel, 10 mai 1866 este o dată pentru a stabili România ca monarhie, atunci când Carol I a intrat în România şi şi-a început domnia prin depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară. Monarhia a fost abolită arbitrar ca formă de guvernământ pe 30 decembrie 1947, prin semnarea abdicării de către regele Mihai. În aceeaşi zi, a fost proclamată Republica Populară Română, prin care s-a instaurat o nouă formă de guvernământ, o altă orânduire socială. Aceasta din urmă a devenit data de naştere a României ca republică socialistă care a „murit” pe 22 decembrie 1989, odată cu fuga lui Ceauşescu şi cu disoluţia statului socialist. Această ultimă dată devine dată de naştere a actualei României post comuniste, capitaliste sau cum oare va încadra istoria această formă actuală de guvernământ, situată undeva între capitalism sălbatic şi neocomunism perfid, ascuns.


În acest moment(2015), noi putem lucra pe două harţi mundane pentru România:

  1. Harta mundană de bază de la 5.02.1859, ora 14:40, Bucureşti
  2. Harta mundană de eveniment de la 22.12.1989, ora 12:05, Bucureşti


Acestea două se completează, pentru analize astrologice mundane, cu hărţi astrologice pentru ingresuri şi pentru eclipse, care au avantajul că rafinează prezicerile şi nu depind de eventualele controverse privind data sau ora din harta astrologică mundană naţională. Ingresurile solare cardinale – intrarea Soarelui în zodiile Berbec, Rac, Balanţă şi Capricorn – setate pentru capitala Bucureşti, oferă informaţii privind evenimentele ce pot avea loc în anul respectiv. Hărţile astrologice ale eclipselor solare şi lunare oferă şi ele informaţii care pot prezice evenimente care pot avea loc pe o durată de câţiva ani (eclipsele solare) sau câteva luni (eclipsele lunare).


Acestea sunt instrumentele de lucru potrivite pentru a face analize astrologice mundane corecte.AstroVesta®                                                                            9.06.2015Horoscop zilnic

Facebook