Cursuri de tarot profesionale! Servicii astrologice prin email si SMS! Studii de tarot prin email!

PLANETELE ÎN ASTROLOGIA MUNDANĂ


04.10.2014


O ramură veche a astrologiei este Astrologia mundană sau mondială, care se ocupă de studierea evenimentelor care au impact asupra unei ţări, a unei zone geografice sau chiar asupra întregii lumi. Numele ei provine de la cuvântul latin „mundus” care înseamnă „lume” şi se crede că este cea mai veche disciplină astrologică. Aşa cum oamenii au teme natale(astrogramele întocmite pentru data, ora şi locul naşterii unei persoane) la fel şi ţările au teme naţionale care se stabilesc pentru data, ora şi locul evenimentului naţional care a dus la crearea statului respectiv ca unitate de sine stătătoare.


Temele sau hărţile naţionale descriu „caracterul” poporului respectiv şi pot folosi la prezicerea evenimentelor cele mai importante din viaţa lui, cu o exactitate deosebită. Pe lângă temele create pentru data de „naştere” a unei naţiuni, se mai folosesc hărţi pentru momentul şi locul exact de producere a evenimentelor cu impact deosebit asupra naţiunii respective, acestea fiind un fel de hărţi orare sau mai bine zis evenimenţiale. Alte teme care oferă informaţii preţioase despre ceea ce se poate petrece într-o anumită perioadă de timp, în viaţa unei ţări/regiuni, sunt ingresurile, care sunt teme astrale întocmite pentru locaţia respectivei entităţi (ţară, zonă geografică) şi pentru momentul de intrare a unei planete într-un semn zodiacal.


Pentru a înţelege semnificaţia planetelor, caselor sau semnelor zodiacale în Astrologia mundană, trebuie să asimilăm ţara, poporul sau gruparea socială respectivă (o uniune de state, un partid, o organizaţie, etc.) unei entităţi de sine stătătoare, cu necesităţi şi nevoi, să o privim din perspectiva unui „corp” politic sau social. Astfel, planetele vor avea aceeaşi semnificaţie arhetipală ca în Astrologia natală, nuanţată însă de dimensiunea şi „caracterul” entităţii sociale pe care o analizăm. Dar iată care este semnificaţia celor 10 planete în Astrologia mundană, considerate astfel din perspectivă astrologică:


Soarele este, ca şi în Astrologia natală, cea mai importantă planetă, un fel de V.I.P. al zodiacului, fiind cea care descrie caracterul de bază al statului şi naţiunii, liderul ei (fie că e vorba de rege, regină, preşedinte sau primul ministru). Astfel, el este asociat atât liderului politic, cât şi şefului simbolic al statului, potrivit sistemului de guvernământ specific fiecărei entităţi statale sau organizaţionale. Ca un Luminator ce este, Soarele arată identitatea naţională, modul în care o naţiune se exprimă pe sine, mândria, suveranitatea şi independenţa, precum şi bunăstarea naţiunii. În economia unei ţări, el poate fi asociat cu producerea energiei solare, cu mineritul aurului, cu industria de divertisment, cu stadioanele şi sporturile de performanţă, teatrele şi cinematografele. Un Soare slăbit prin semn, poziţie sau aspecte poate arăta lipsa conştiinţei de sine, a mândriei sau o îngrădire a suveranităţii, probleme de percepţie a naţiunii, prezenţa unor duşmani puternici şi numeroşi. Soarele denumeşte, ca formă de guvernământ, autocraţia, monarhia sau republica prezidenţială.


Luna, celălalt Luminator, este un alter ego al Soarelui care acţionează la un nivel mai profund, mai intim, tot aşa cum în Astrologia natală, ea desemnează inconştientul. În Astrologia mundană, ea reprezintă baza naţiunii, poporul în general, şi cetăţenii de sex feminin, în special, dar şi percepţia generală asupra femeilor, respectul sau dimpotrivă, desconsideraţia faţă de ele. Luna guvernează ideologiile de masă şi conceptul de democraţie populară ca formă de guvernare, precum şi stocurile de hrană şi resursele naturale ale ţării respective. Mai desemnează, în mod specific, resursele de apă ale ţării, ca şi calitatea asistenţei sociale şi numărul naşterilor, capacitatea statului de a ocroti familia, sistemul asistenţă socială. Pe plan economic, Luna este asociată cu valorificarea energiei apelor, sistemele de irigaţii, alimentările cu apă, instituţiile de ajutor social, cu creşele şi grădiniţele. Într-o hartă mundană, o Lună întărită prin poziţie şi aspecte arată abundenţă de hrană şi resurse, recolte bogate şi înţelegere între cetăţeni, pace şi securitate internă. O Lună afectată va fi un indiciu pentru nelinişte generală, neînţelegeri rasiale sau etnice, sărăcie, foamete, raţionalizarea produselor de strictă necesitate şi, în general, o calitate a vieţii scăzută, un nivel redus de trai.


Mercur reprezintă modalităţile prin care indivizii unei ţări comunică între ei (prin intermediul ziarelor, revistelor, serviciilor poştale/de telefonie/de reţele de internet, etc.) şi se deplasează (pe calea ferată, prin sistemul de şosele şi autostrăzi). Deoarece el guvernează în general schimburile, Mercur mai desemnează şi comerţul, sistemul de magazine şi de vânzare prin pieţe, desfacerea cu amănuntul. Ca planetă care defineşte intelectualitatea, el arată nivelul de educaţie al unei ţări, gradul de alfabetizare, mişcările şi curentele intelectuale. Pe plan economic, Mercur semnifică şcolile generale şi liceele, pieţele şi magazinele, parcul de automobile, trenurile şi în general mijloacele de transport terestre. Un Mercur puternic desemnează un sistem de educaţie performant şi accesibil, un comerţ care satisface nevoile tuturor cetăţenilor, o media dezvoltată şi profesionistă, un nivel de cultură ridicat al majorităţii populaţiei. Pe de altă parte, atunci când este afectat, indică analfabetism sau dificultatea accesării sistemului de educaţie pentru o pătură importantă a populaţiei, o stare precară a drumurilor şi a căilor ferate, lipsa autostrăzilor, număr mare de accidente pe şosele. Prin natura sa ideologică, Mercur slăbit într-o hartă mundană mai poate indica cenzură în media, o propagandă agresivă promovată de conducerea naţiunii respective, birocraţie (prin numărul mare de documente), încheierea unui tratat nefavorabil (într-o hartă a evenimentului) sau minciună şi distorsionare în discursurile politice.


Venus reprezintă şi în Astrologia mundană tot ce este plăcut, frumos şi distractiv, dar pentru ... ţară, pentru un grup de persoane care fac parte dintr-o entitate, nu pentru un singur individ. Astfel, ea patronează artele, divertismentul, moda, muzica şi alte plăceri sociale, tot ce ţine de protocol şi ceremonii. Venus reprezintă, prin asocierea ei ca patron al casei banilor într-o temă generică, banii, finanţele, sistemul monetar, instituţiile bancare şi financiare. Ca grupuri de indivizi, desemnează artiştii, muzicienii, bancherii, iar în industrie poate fi asociată cu industria cosmeticelor, a confecţiilor sau textilelor, a obiectelor de lux. Venus reprezintă, alături de Lună, arhetipul feminin, deci poate indica femeile tinere dintr-un popor. Atunci când e într-o situaţie bună prin semn, casă şi aspecte, arată bunăstarea şi pacea, victoria într-o confruntare şi permite statului să funcţioneze fără a face uz de violenţă sau opresiune. Dar Venus poate arăta şi războiul, mai ales atunci când acesta este pornit pentru a obţine resurse, din considerente financiare sau când implică negocieri care duc la armistiţiu, deci, în ultimă instanţă, la pace.


Marte reprezintă, într-o hartă a unei ţări sau a unui eveniment social, armata, poliţia şi, în general, forţa militară, vitalitatea şi agresivitatea unei naţiuni de la cea mai benignă până la forma sa extremă, războiul. Pe scurt, pe plan intern, Marte semnifică forţele care menţin ordinea în stat sau chiar îl conduc (dictatura militară), iar pe plan extern reprezintă duşmanii şi                                    partea adversă într-un război. El mai desemnează şi sportivii şi, în general, bărbaţii tineri şi activi. Un Marte afectat şi/sau dominant înseamnă o politică expansionistă, de tip imperial sau colonialist, o exprimare colectivă agresivă, un climat intern de violenţă sau/şi caracterizat printr-o rată mare a infracţionalităţii. Un Marte bine poziţionat şi puternic arată o exprimare echilibrată a forţei statului, un climat competitiv, dar echitabil, de fair-play.imagine
astrologie_mundana

 

         La nivel mundan, Jupiter semnifică religia şi instituţiile religioase; legea, instanţele şi justiţia; aristocraţia sau clasa bogată a societăţii; sistemul universitar, publicaţiile şi editurile; relaţiile diplomatice, tratatele; instituţiile bancare şi bancherii; relaţiile de comerţ internaţional. Jupiter exprimă sistemul de valori, convingeri şi credinţe al poporului respectiv, monarhia constituţională ca sistem de conducere (alături de Soare). Un Jupiter puternic arată bogăţie, un sistem bancar puternic, bunăstare pentru popor, relaţii diplomatice bune, o atmosferă de toleranţă şi optimism. Un Jupiter slab şi prost aspectat, poate arăta morală îndoielnică, convingeri religioase care frânează prosperitatea generală, intoleranţă religioasă sau de altă natură, o balanţă de import-exprot dezechilibrată.


         Saturn reprezintă, într-o hartă a unei ţări sau într-un ingres, tradiţiile, autoritatea, ordinea şi stabilitatea, căci el controlează, ordonează şi structurează asigurând securitate materială şi stabilitate socială. El guvernează persoanele în vârstă, clădirile, minele, terenurile agricole şi solul cu bogăţiile sale. Poate reprezenta, alături de Marte, forţele poliţieneşti sau armata, mai ales atunci când ele sunt coercitive, dar şi forţele reacţionare, teama şi tot ce se opune schimbării. Saturn afectat şi slăbit poate arăta reguli precise şi rigide, dezechilibru între puteri, un caracter opresiv al statului. Saturn puternic este un semn de echilibru şi stabilitate, ceea ce poate fi benefic până la un anumit punct, căci dacă este prea dominant poate arăta anchilozare şi refuzul de a face schimbări care pot aduce progresul naţiunii. În condiţii grele, de sărăcie şi lipsuri, Saturn face diferenţa între cei care rezistă, cei care se adaptează având capacitatea de a îndura şi de a lupta pentru supravieţuire şi este, ca planetă mundană, cel mai reprezentativ pentru orânduirea capitalistă.


         Planeta Uranus semnifică nevoia şi capacitatea de schimbare, grevele, revoltele şi revoluţiile, căci ea a fost descoperită odată cu manifestarea lor pregnantă în secolul XIX, prin revoluţia agrar-industrială, dar şi cu revoluţiile din Europa şi America şi care au creat premisele societăţilor moderne. Uranus reprezintă o distrugere a ordinii instalate şi menţinute cu perseverenţă de Saturn. Uneori se manifestă prin fenomene precum atacurile teroriste, căci Uranus guvernează orice mişcare sau masă de indivizi care se opun statului şi ordinii de drept. Într-un ingres, o lunaţie sau eclipsă sau hărţi ale evenimentelor importante în astrologia mundană, Uranus prost plasat şi cu aspecte nefavorabile, arată revolte, anarhie, accidente aviatice, explozii, uragane, taifunuri, cutremure, furtuni cu vânturi puternice şi tornade. Un Uranus puternic şi bine aspectat arată o societate permanent în schimbare, cu un înalt nivel al tehnologiei, toleranţă între clasele sociale şi faţă de diverse grupuri minoritare.


         La nivel global sau în harta unei ţări, Neptun arată latura idealistă, utopică, ambiguă, înşelătoare sau chiar necinstită, atunci când este afectat. Neptun este cel care guvernează socialismul, atât de seducător în teorie pentru conceptul său de societate perfectă. El arată chiar nevoia colectivă de perfecţiune şi sucombă adesea în deziluzii, înşelăciuni, confuzii. Poate desemna şi un război care are la bază informaţii false, denaturate, ca şi orice scandal politic cauzat de acţiuni incorecte, necinstite. Pe plan economic, Neptun este asociat cu petrolul, gazele naturale, rafinăriile; industria de alcool şi tutun, industria filmului şi arta fotografică. Neptun afectat şi slăbit într-un ingres, lunaţie sau eclipsă poate arăta inundaţii, distrugerea barajelor, dezastre marine, tsunami, scurgeri de gaze, epidemii, fraudă sau corupţie. Un Neptun puternic, într-o temă mundană, semnifică o ţară care are o relaţie profitabilă cu marea sau oceanul, cu o industrie de pescuit sau de transport maritim dezvoltate sau având convingeri religioase puternice.


         În sfârşit, Pluton semnifică toate lucrurile care sunt oarecum ascunse, într-o societate, fie că e vorba de poliţie sau serviciile secrete, de lumea interlopă sau crima organizată, de grupuri subversive. În acelaşi timp, Pluton reprezintă şi forţa regeneratoare, atunci când este asociat cu capacitatea de refacere a unei naţiuni după războaie sau calamităţi naturale, căci esenţa lui este ciclul invariabil al morţii şi renaşterii. Din punct de vedere economic, el guvernează energia nucleară, plutoniul, radiul, tungstenul, zincul şi nichelul; laserul şi razele infraroşii. Este sinonim cu conspiraţia, luptele pentru putere, cu regimul totalitar şi violent, de orice natură, cu corupţia la orice nivel şi cu războaiele interne sau de tip gherilă. Un Pluton afectat, într-o lunaţie, ingres sau eclipsă, este un indiciu de erupţii vulcanice, cutremure, deversări de petrol, incendii (alături de Marte şi Uranus, dacă au la bază explozii), războaie şi implică adesea distrugeri masive şi pierderi mari de vieţi omeneşti. Pe termen lung, Pluton poate fi însă benefic, căci el curăţă frecvent societatea, chiar dacă într-un mod dureros.


         În concluzie, planetele sunt unul din cele trei instrumente principale de lucru, în astrologia mundană, alături de semne zodiacale şi case, toate fiind absolut necesare pentru a interpreta teme specifice precum: horoscoape ale ţărilor şi uniunilor de ţări; hărţi pentru revoluţii, războaie, calamităţi naturale, dezastre provocate de oameni; ingresuri, lunaţii, eclipse; eşecuri şi victorii ale umanităţii.


 AstroVesta®Horoscop zilnic

Facebook