Cursuri de tarot profesionale! Servicii astrologice prin email si SMS! Studii de tarot prin email!

PERIOADELE VIEȚII


13.04.2018


Astrologia este o ştiinţă intuitivă care se bazează pe simboluri. Planetele sunt simboluri de bază ale astrologiei şi aici intră atât cele 8 planete ale sistemului solar(Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus şi Pluto – planeta pitică), cât şi Soarele(care, din punct de vedere astronomic, este o stea), şi Luna, care este un satelit. Influenţă directă asupra individului o au Soarele şi Luna şi planetele Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn. Ele acţionează în mod specific asupra fiecărui individ în funcţie de importanţa în horoscop. Este uşor de înţeles că pentru o persoană născută în zodia Leului, o importanţă mare – mai mare decât a celorlalţi nativi din alte zodii – o are Soarele, ceea ce îi conferă un ego puternic(în bine sau rău, potrivit aspectelor sale) pe care numai steaua centrală a universului nostru o poate semnifica. Pentru cineva născut în zodia Balanţei, Venus, care semnifică plăcerea, frumosul, armonia şi dragostea, joacă un rol primordial.

Şi totuşi planetele pot avea o influenţă asemănătoare asupra tuturor, indiferent când ne-am născut şi în ce zodie. Fiecare segment de vârstă cu o durată de 7 ani este guvernat de una din aceste planete, semnificând o anumită etapă de evoluţie fizică, mentală şi spirituală. Astfel, în viaţa fiecărui individ, există de-a lungul unei vieţi, următoarele perioade:

 

1.(0-7 ani)COPILĂRIA: este guvernată de Lună, care reprezintă mama, fertilitatea, instinctele primare, creşterea, familia. În mod firesc, se pune accent pe hrană, afecţiune, joacă, dependenţa de mamă şi de familie; noţiunea de „cuib”, de cămin; nevoia de tandreţe şi iubire. Este perioada care odinioară se numea „cei 7 ani de acasă” şi care acum pot fi numai 6(o reducere arbitrară şi nu tocmai benefică) sau „cei 6-7 ani de cămin/bonă”.

 

2.(7-14 ani)PERIOADA ÎNVĂŢĂRII: este guvernată de Mercur, care simbolizează gândirea, comunicarea, procesele de învăţare şi asimilare de cunoştinţe. În această etapă, preocuparea este de a dezvolta gândirea, limbajul, de a acumula cunoştinţele de bază, de însuşire a formelor de comunicare şi autoexprimare; începe să se contureze mai bine conştiinţa de sine în cadrul social. La finalul perioadei, individul capătă şi o identitate a sa socială prin dobândirea unui act care i-o atestă(cartea de identitate).

 

3.(14-21 ani)ADOLESCENŢA: este guvernată de Venus, care reprezintă iubirea, dragostea de frumos, tandreţea, relaţiile sociale. Este perioada în care relaţionarea este pe primul plan, ca şi aspectul exterior(al persoanei, dar şi a celor cu care vine în contact). Succesul nu se măsoară în bani, ci în frumuseţea personală sau a prietenului/prietenei, în calitatea şi trendul modern al hainelor sau tunsorii. Atracţia este motivaţia asupra majorităţii opţiunilor din toate domeniile şi este cea mai romantică perioadă din viaţa fiecărui individ, cu cele mai numeroase iluzii şi speranţe de viitor.

 

4.(21-28 ani)TINEREŢEA: este guvernată de Soare, care simbolizează ego-ul, personalitatea, dorinţa de succes şi de autoafirmare. Acum accentul cade pe afirmarea propriei individualităţi şi individul face eforturi pentru a arăta tuturor cine este el sau cine vrea să fie. Este o perioadă creatoare, când se doreşte să se exprime pe sine şi voinţa, ambiţia sunt cele care motivează persoana în drumul ei prin viaţă, în această perioadă.

 

5.(28-35 ani)PERIOADA ÎMPLINIRILOR: este guvernată de Marte, care reprezintă energia, vitalitatea, agresivitatea, curajul, sexualitatea. Este perioada cea mai bună pentru transpunerea în practică a dorinţelor, căci capacitatea de a învinge obstacole, ca şi entuziasmul sunt la cote înalte. Viaţa sexuală este la apogeul ei, beneficiind de încredere în sine şi de experienţa acumulată.

 

6.(35-42 ani)PERIOADA MEDIE: este guvernată de Jupiter, care semnifică creşterea, bogăţia, plenitudinea. În această perioadă, accentul cade pe profesie, carieră; îmbunătăţirea situaţiei materiale; consolidarea poziţiei sociale, a renumelui; călătorii şi distracţie. Dorinţa de avere şi de glorie, integrarea în comunitate într-o poziţie cât mai avantajoasă sunt cele mai importante motivaţii.

 

7.(42-49 ani)VÂRFUL MUNTELUI: este guvernată de Saturn, care reprezintă înţelepciunea, responsabilitatea, seriozitatea, scepticismul şi uneori pesimismul, blocajele, conservatorismul. În această perioadă, chiar şi cei mai exuberanţi îşi potolesc avânturile(voit sau...nevoit); simţul datoriei devine adesea o motivaţie de a merge mai departe în ceva frustrant(relaţie, serviciu, mediu social, etc). Unii ajung la o linişte sufletească şi la o filosofie de viaţă care le permite să găsească timp şi energie pentru lucruri pe care nu le-au putut face din lipsă de bani, de curaj, de timp sau din cauza altor conjuncturi. Alţii pot să-şi lase frustrările să le otrăvească viaţa lor sau a celor din jur. În cele mai nefericite situaţii, pot apare încercări privind sănătatea, cariera sau familia.

 

8.(49-56 ani)PERIOADA CRITICĂ: este guvernată din nou de Lună, căci este al doilea ciclu al vieţii. Aceasta este o perioadă în care oamenii se reîntorc la valori precum securitate, familie, ocrotire, sănătate. Uneori nevoia de ocrotire se îndreaptă asupra lor înşişi, alteori asupra altora, căci unii devin bunici şi îşi revarsă afecţiunea asupra nepoţilor, beneficiind şi ei, la rândul lor, de dragostea şi apropierea acestora. Este o vârstă critică pentru că se produce un salt către vârsta a III-a şi oricât ar ignora acest adevăr sau cocheta unii cu energizante, operaţii estetice, suplimente alimentare sau alte aşa zis „antidoturi” ale îmbătrănirii, timpul îşi urmează procesul său inexorabil. Sunt şi unii care dau, cum se spune, „în mintea copiilor” şi se pot comporta ca nişte adolescenţi întârziaţi sau pot lua decizii care le bulversează complet viaţa. Femeile, în general, trec mai uşor peste această perioadă, ele fiind mai legate de noţiuni precum creştere, familie, hrănire şi care sunt proprii naturii feminine a Lunii.

 

9.(56-63 ani)PERIOADA TOAMNEI: este guvernată de Mercur. Această perioadă se concentrează pe comunicare şi pe nevoia sau necesitatea de a împărtăşi amintiri, experienţe, cunoştinţe. Aici, sensul preponderent al lui Mercur este de emiţător, de dăruire, deşi nu este exclusă şi latura de receptor, respectiv de a studia sau de a acumula cunoştinţe. Se presupune însă că, până la această vârstă, individul a căpătat informaţii pe care e dator să le dea, într-un fel, mai departe.

 

10.(63-70 ani)PRIMA BĂTRÂNEŢE: este guvernată de Venus şi semnifică nevoia de afecţiune, dorinţa de a avea o familie şi pe cei dragi în preajmă. La fel, nevoia de afecţiune funcţionează în dublu sens şi implică atât a dărui, cât şi a primi. Pentru cei care rămân fără partener sau chiar fără alţi membri ai familiei prin preajmă, animalele de companie sau prieteni apropiaţi pot asigura acest schimb emoţional absolut necesar pentru o bună sănătate fizică şi psihică.

 

11.(70-77 ani)BĂTRÂNEŢEA: este guvernată de Soare şi aceasta este perioada în care oamenii se arată aşa cum sunt ei cu adevărat, în sensul bun sau, din nefericire, în cel rău. În cuplurile în care partenerii au fost şi au rămas profund incompatibili, apare multă suferinţă afectivă datorită frustrărilor din cursul vieţii, accentuată şi de problemele de sănătate sau financiare care pot apare. Din punct de vedere fiziognomic, acum se vede exact pe chipul oamenilor caracterul lor şi aşa se explică faptul că unii îmbătrânesc frumos, deşi nu intervin cu nimic asupra naturii.

 

12(77-84 ani)PERIOADA CADUCĂ: este guvernată de Marte, care aduce, pentru unii, revoltă, neînţelegeri cu generaţiile mai tinere. Este perioada ultimei energii şi chiar şi cei care până la această vârstă înaintată erau cât de cât activi, după aceea intervine o reducere semnificativă a capacităţii de deplasare şi o scădere importantă a energiei vitale.

 

O altă variantă de împărţire a vieţii omului este aceea că ea corespunde aproximativ cu 3 cicluri de revoluţie a planetei Saturn, stăpânul timpului şi al karmei. Această planetă revine la aproximativ 28 de ani la aceeaşi poziţie ca cea din momentul naşterii. Astfel, avem:

 

  • primul ciclu de viaţă este între 0 şi 28 de ani şi este considerat prima naştere, şi anume cea fizică, de construire a corpului
  • al doilea ciclu de viaţă este între 28 şi 56 de ani, fiind a doua naştere şi anume una psiho-mentală
  • al treilea ciclu de viaţă este între 56 şi 84 de ani, fiind cea de-a treia naştere şi care ar trebui să fie una spirituală

 

Tot ce trece peste 84 de ani este un act de graţie divină sau dimpotrivă, unul de pedeapsă. Perioada de 84 de ani este chiar perioada de revoluţie a lui Uranus şi care stă într-o zodie în jur de 7 ani, exact perioada de referinţă pentru salturile evolutive ale fiinţei umane. Uranus este prima planetă descoperită în epoca modernă şi cea care guvernează zodia şi era Vărsătorului. Semnifică şi cuceririle ştiinţei şi fără acestea, durata vieţii multor oameni nu ar fi putut ajunge aproape de perioada sa de revoluţie. Iată cum planetele jalonează etape importante din viaţa noastră şi a le înţelege influenţa înseamnă, de fapt, să înţelegem că este un timp potrivit pentru toate şi ar fi bine să îl folosim aşa cum trebuie. Aşa cum spune această poveste străveche:

Un călător îşi petrecea câteva săptămâni la o mânăstire din Nepal. Într-o după-amiază, intră într-unul din multele temple ale mânăstirii şi văzu un călugăr zâmbitor stând într-un altar. “De ce zâmbeşti?”, îl întrebă călătorul. “Pentru că am înţeles semnificaţia bananelor”, spuse călugărul, deschizând sacul său şi scoţând o banană stricată. “Aceasta e viaţa care şi-a urmat cursul şi nu a fost folosită la maxim – şi acum e prea târziu”. Apoi luă o altă banană care era încă verde. O arătă călătorului şi o băgă la loc în sac. “Asta e viaţa care încă nu şi-a făcut cursul şi aşteaptă momentul potrivit”, spuse. În sfârşit, luă o banană coaptă, o decoji şi o împărţi cu călătorul. “Acesta este momentul prezent. Să ştii cum să-l trăieşti fără frică.”

 Horoscop zilnic

Facebook